Työergonomiasta puhutaan paljon ja hyvä ergonomia onkin muodostunut yhä tärkeämmäksi asiaksi niin työpaikoilla kuin etätoimistoissakin, joissa ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa työpöytien ja näyttöjensä äärellä. Ergonomia on oikeastaan tiede, jossa työalueet ja käytettävät työvälineet suunnitellaan siten, että ne sopivat käyttäjänsä fyysiseen kokoon, asentoon, voimaan ja kykyihin. Ergonomisen suunnittelun tavoitteena on vähentää väsymystä ja ehkäistä kehon loukkaantumisia tai jännitystiloja sekä varmistaa, että työntekijät voivat suorittaa työtehtävänsä turvallisesti.

Oikeanlaisen ergonomian ylläpitäminen ja kalusteiden valinta

Toimistoergonomiaa pohdittaessa on otettava huomioon useita näkökulmia aina huonekalujen koosta ja sijoittelusta työpisteen valaistukseen sekä tietokoneen näytön sijoitteluun ja tuolin selkätukeen.  Ergonomisten toimistokalusteiden, kuten työpöytien ja tuolien lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös työn luonne. Tarvittavia hankintoja voi tehdä turvallisesti esimerkiksi kryptovaluutalla, joihin kuuluvan Ethereumin ostamiseen voit tutustua seuraavalla sivustolla: https://plock.fi/osta-ethereumia-kryptosalkkuusi/

Tietokoneen käyttäjillä olisi hyvä olla työtuoli, jota voidaan säätää siten, että näyttö on silmien tasolla silloin, kun tuolissa istutaan suorassa ja selkä tuettuna. Olisi myös hyvä varmistaa, että näppäimistö ja hiiri on sijoitettu oikein työpöydälle, jotta käyttäjän ei tarvitse siirtyä liian kauas näytöstä tai kurottautua liian lähelle näppäimistöä. On myös tärkeää pitää säännöllisiä taukoja aina, kun istutaan tai seisotaan samassa asennossa pitkiä aikoja.

Ergonomiaan satsaamisen terveyshyödyt

Hyvin suunniteltu toimistoympäristö voi auttaa ehkäisemään huonoon ryhtiin liittyviä pitkäaikaisia ongelmia, kuten niskan tai silmien rasitusta, alaselkäkipuja ja muita ongelmia. Hyvä ergonomia voi paitsi vähentää väsymystä ja epämukavuutta myös parantaa työntekijän tuottavuutta – hyvä asento auttaa työntekijää suorittamaan tehtäviään tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Nämä seikat eivät päde ainoastaan toimistotyöntekijöihin, vaan myös esimerkiksi teollisuudessa työskenteleviin, jotka käyttävät työkaluja tai koneita. On tärkeää, että työkalut suunnitellaan siten, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Riittävän pehmustetut istuimet, säädettävät korkeudet esimerkiksi hitsaus- tai vasarointitehtäviä varten ja liukumattomat matot olisi otettava huomioon ergonomisia työtiloja suunniteltaessa.

Hyödyt kantavat pitkälle tulevaisuuteen

Noudattamalla hyvän ergonomian perusperiaatteita työpaikalla, työnantajat voivat auttaa varmistamaan, että heidän työntekijänsä voivat työskennellä turvallisesti, tuottavasti ja mukavasti. Tämä tukee yksilön hyvinvoinnin lisäksi koko yrityksen suorituskykyä. Hyvää ergonomiaa olisi käsiteltävä osana tehokasta työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmää, jotta voidaan ehkäistä pitkäaikaisia vammoja ja sairauksia. Yhtä tärkeää on varmistaa, että työntekijät ovat tietoisia siitä, miten työkaluja ja kalusteita käytetään ergonomisesti, jotta he voivat pysyä terveinä työtehtäviään suorittaessaan.